Home

Bijlessenexact geeft bijlesĀ en examentraining in wiskunde, natuurkunde en scheikunde aan middelbare scholieren, studenten en andere belangstellenden.
Er wordt gewerkt met een bevoegde en ervaren docent.
Deze docent geeft optimale persoonlijke aandacht aan de individuele leerling.

Eerst vindt er een intake gesprek plaats om goed te bespreken wat de leerling wil en waar je dus exact hulp bij nodig hebt.

Dit intakeĀ gesprek is uiteraard gratis.